Já a můj svět

OSOBNOST V JÁ

První propojení časová křivka  podpora ve vědomém Já

první část Já v Ty

V okolí si vyměňujeme reakce vnímání. Já a Ty přijímáme jednotný čas a prostor. Vědomí se reaguje. V těle žijeme v čase a prostoru.  Události určují  naše propojení. Pokud se doba v níž jsme určeni přijímá jako nástroj života, nemáme svou realitu v postupu. V reakcích (zpětných vazbách) na  společenské síly si určujeme rychlost. ČAS a  jeho prostorová síla se takto ujímá své vlády.

Odcházím od sebe

Okolí nás ovládá

Neovládáme svou reakci

Okolí je naší odezvou

 

Jak dosáhneme uspokojení v časovém rozvrhu?

Být reakcí na vlastní prožitky jde opravdu pouze v časoprostoru. V osobních vazbách na reakci JÁ se neposkytujeme.

V těle jde o přijetí své reakce.  Budeme spolu účastni osobního časového posunu. Naučíme produktivitu těla pracovat na lepším životě.

JAK A KDY se uspořádat do vlastností a odpovědí na svobodu v nás.

Produkty v aurických vazbách si časový rozvrh nedělí. Jsou uspořádáním vlastností a charakterů v dané situační propozici

 

První lekce proto bude určována v časovém rozvrhu vašeho vlastního posunu

Osobní vědomí těla

KOMUNIKACE V ORGANISMU

Příklad: Máma a syn jsou v rozvrhu každý jinak nastaven. Otec a dcera se synchronizují. Mají společnou vazbu na DNA. Spolu vytváří symbiózu rodiny. Otec reaguje opakem na dceru a dcera reaguje příjmem na bratra. Všichni se opakují ve vzájemných posilováních na charaktery. V denním životě se jeden z nich naučí novou situaci a všichni tři jí opakem přijímají. Jediný kdo reaguje na svou vlastní posilu je matka. Proto se opírají do její reakce a vnímají tyto stavy právě u ní. Ta poté přes svou charakterovou symbiózu skrze celou rodinu rozpustí nabranou situaci ve všech najednou. Tím si rodiče udržují odstup od dítěte, které by jinak domů přinášelo spoluúčast na negacích ze školy.  Zároveň ale matka trpí, neboť všechny špatné vlivy jsou u ní zaznamenávány jako zlá vůle právě z její strany. Jediná možná reakce je proto rozpustit tuto vazbu z matky a nechat celou rodinu přijímat negace. V časovém posunu se ukáže její charakterová vada a napospas své síle si upustí síly jinde. Bude proto negována v okolí. Toto je jediná možná cesta ven. Matka se naučí přijímat svou rodinu v odporu a děti si vyzkouší jedinečnost svého přijetí.

AURICKÝ KRUH SEBEPROJEVU JE TĚLO (časovač skutků)

V minutě našeho života se konstalace propojí vteřinovým postupem. V několika minutách je dílo určeno stejně, jako v milionech věků. V případě uposlechnutí svého potenciálu jsem nástrojem určení společné síly času. V porovnání jsme hmotnou částí sebeprojekce. Proto se můžeme takto vnímat.  Tělo je spolupráce hmoty a projevu.

                                                Jak lze přijímat vědomý život?

PROJEVENOU REALITOU CELKU

 ten kdo se vnímá je ten kdo je

AURICKÝ KRUH SEBEPROJEVU JE URČEN propojením 

spekter

Časová osa je náš ŽIVOTABUDIČ

Kompletní stavba je vždy a všude dána jako propojeno.

V jedné z úrovní lze postupovat na jiné přijetím času.

Proto je síla našeho postupného přijímání v životě. Proto není možné se naučit sebe projektování pouhou setinou. Čas a prostor je jednotou. Časoprostorové vnímání je našim každodenním prožitkem z okamžitých skutečností hmoty.

 síla vlastního spojení na čas v organismu  je naše realita v TĚLE

ve finále si ale všichni uvědomují, že skrze realitu času se urychlila jejich reakce a vzájemnou stavbou se propojí a naučí v čase několika dnů vše, jako jiní za několik let života

V každé situaci je však jedna síla, která nás musí odpojit. Proto se dějí veškeré síly tady a teď. Nejde si představit svou vlastnost jinak než v reakcích času a prostoru okolí. Kdo jiný posuzuje náš svět?

Druhé napojení Pravda a realita většiny. SKUPINOVÉ DNA NAPOJENÍ.

V této části se budeme věnovat právě poskytnutému příkladu a vysvětlíme proč se naše společné vztahy střetávají s negací a odporem

Zároveň  budeme účastni této skupinové vazby a propojíme svou sílu EGA.

Tvorba reality
Tvorba reality

Další část realit je ve skupinách. Ale neposkytují žádnou odezvu v nás samotných. Jde o reakci na společenskou vazbu vlastního posunu životem.

V okolí se reakční síly posilují lépe proto jsou posilovány skupinou. Každý má někoho a někdo má vše. To je reakce v sim polárních vazbách na druhé.

Proto je tato část určována právě osobě se kterou je poskytována kompletace. V této vazbě se nám může stát, že jsou okolní produkty určovány pravou částí těla. Jde o společnou logiku. Lidé si navazují své vlastní logické řetězce se skupinou. V reakcích na své přátele můžeme v jasných okamžicích probudit vášeň, ale i nenávist vůči celé skupině. Jako okamžitý rozvrat v rodinách. V opačném přijetí si lidé mnohdy neumí nastavit vlastní síly. Jde o propojení negativních vazeb. Ty negují všichni kolem. Právě z důvodu nepříjemných vazeb ze své vlastní minulosti.

Reakce na okolí Společná stavba těla[/caption]

Pokud si uvědomíme naše slabá místa a necháme reagovat, máme možnost se odpovědět na spoustu propojení. Takto vám bude negována i rodina. V opodstatněných připomínkách se odporuje lépe, než v šíleném davovém propojení na svou vlastní charakterovou vadou.

není potřeba být v těle

Tato metoda není pro terapeuty a jejich silopolové negativní vazby. V reakcích na sebe je mnohdy vazba posouvána dál. Proto jsou lidé pracující s lidskými emotivními vstupy zatěžovány. V rodinné atmosféře se mnohdy reagují s nabranou emocí a neposkytují svou vlastní lidskou postu polární reakci.

Od osobní stavby pro ty, kteří nemohou ve své citové stavbě najít žádné podněty. Proto jsou v našem okolí možnosti jak nabrat tuto energii .

Pro všechny,co malují čerty na zeď ještě před ukončením druhého posuvu auraspekter je možné reakci posilovat z minula. Čtením knih nám posílí organismus. V životních vzpomínkách se nemá kdo projevit a proto jsme vybrali jednoduchý test.

popis jedné rodiny v karmické poloze v aurické síle

Ve skupinové soustavě se neposkytují vazby na druhé; jde o reakci na naše vlastní síly. Proto je ve druhé části postup určen jako symbióza s okolím. Lidé nemohou reagovat na své negativní vazby jinak než odmítáním se. Jde o propojení vazeb z minula a do budoucna s odporem. Proto se reakce dělí.

JIMOVÁ SÍLA opodstatňuje svou reakci v minulosti

JAM SÍLA reaguje na budoucí osobní vazbu

Pokud se reagují obě dohromady jsme ve víru

Simulační vztah je uveden jako obraz. Tato šroubovice se jeví v mnoha směrech kruhu. Rozpustíme vazby z minula a napojíme budoucí vize.VZTAH K ODPORŮM

V propojení JIMU A JAMi jsme vyzkoušeli jak reaguje žena a jak by reagovala její matka v případě negativních propojení v minulosti. Matka by odmítla vzít svou roli vědomé osoby a nechovala by žádnou reakci k nikomu. Tím ovšem pomáhá celé rodině. Jde o terapeutický reflex.

Otec je ale v negaci vůči všem a proto se rychlá síla mění na reflexní odmítání všech v kruhu. V rodinách se poté rozbrojí právě její nejsilnější reakce.

Všichni budou negovat ostatním jejich společnost. Je potřeba se uspořádat do formací. Je potřeba se reagovat na sebe. Otec i matka si vezmou reakci a začínají svou vlastní karmickou sílu rozpouštět do okolí. Vezmou své kamarády a nechají jim vypočítat všechny jejich vazby v minulosti. Napojí svou přátelskou sílu a pojedou do reakcí. Ve skutečném životě si nikdo z nich neposkytnul odezvu jinak než vlastním negováním.

Co má naše společná stavba v těle
V této části se reakce našich postojů k životu napojí na všechny síly těla a odporů v okolí. Budeme pracovat na soustavnosti v reakcích těla a rozumu.

Postupujeme do osobních vazeb a proto se reagují další síly organismu. Ve skupinách na které jsme napojení se dějí reaktivní stavby. Lidský genom ve společenství se takto šíří. Proto jsou tělesné symptomy života opakovatelnou reakcí. V těchto vazbách je reflexní stav určován také pro osobní nastavení pro budoucí život.

Lidé a živá hmota pracují v minulosti – reagují na svou propojenost se skupinou DNA.  V praxi se zdá, že se točí stále v kruhu. Opakují stejné vzory a napojují se.

PODPORA PRO VĚDOMÍ JÁ

Ve skupinové terapii se lidé stávají propojením a opakují svou naučenost.  Jde o společnou komplexnost v kruhu. Proto jsou reflexní vazby postupovány do minulých životních událostí. Život se děje pro podobenství.

V našem díle se nebude pracovat se skupinou a nebudeme ani reagovat na své vlastní charakterové vady.

Jde o momentální stav a je v reakcích života

V popisu z minula nikdo v nás ještě nezmoudřel. Jediná možná reakce na sebe je vždy opakem pro okolí. Teprve ve chvíli odpuštění své reakce může osoba propojit impulzy ke komplexním silám.

Tělo se takto čistí do propojení své osobní zátěže. Teprve ve chvíli odpuštění si může osoba pracovat na komplexních vazbách.

V našem organismu se propojí síla Já a Ty.  Ve spojení s realitou života se projeví stimulační reflex.  Jde o reflexní stopu v lidském genomu. Jsme si podobenstvím.

Toto je ale životní zkušenost stimulaci své osoby a tu lidský genom neposkytuje. Jde o komplexní reflex bez pohybu vzhůru a vpřed. Pokud by lidský genom reagoval na svou vlastní reakci, šlo by nám v tělesné stavbě napodobit svou stavební buňku a přijmout nekonečný čas. Život by byl nekonečný.

V podobenství našeho díla se poskytujeme v čase a prostoru

JSME OSOBNÍ VZTAH v TĚLE a MÁME ŽIVOTNÍ ČAS

Máma se rozhoduje, zda může ve své emotivní vazbě na rodinu reagovat v citové úrovni. Ví, že jí není lehko a přesto neposkytuje nikomu z rodiny odezvu na propojení. Má hlubokou simpolitární reakci a neumí se poskytovat v citových rozbrojích. Proto bude nastavěna jako reakce pro osobní společenskou událost a vychutná si reakci těla. Podstoupí terapeutický výcvik a rozhodne se pracovat s lidmi. Tím posune svou vlastní reakci do ostatních. V našem případě by takto reagovalo sto procent všech nešťastných žen. V osobních vazbách ne tělo se poskytovala i s jiným mužem a ten jí reagoval na sebe. Proto je nyní v propojení na jeho sílu. Musí se rozpouštět ve své vlastní identifikační vazbě na druhé. Matka se proto rozhoduje zda jí poskytne sílu a bude s ní v produkci. Otec neposkytuje žádné reakce a nedává svou sílu k jedné ze stran. Dcera si uvědomuje matčinu vinu na druhých a nechává se reagovat skupinou.

Ve třetím oddíle se  napojí skutková realita s lidským genomem.
„Má naše společnost možnost se geneticky povzbuzovat jako genetom?“

V osobních vazbách na svou reakci se propojí stimulační reflex SEBEHODNOTA ČLOVĚKA

Jak nejlépe reagovat na rozbouřenou mysl, která se v pracovním vypětí roztrousí v okolní jako stres? Nechat si svou odpověď pro sebe.

Jde o napojení několika reakčních stimulů. Proto je v této metodě určená vazba na předchozí dva postupy.

Žena v obchodě spěchá po vypětí domů, reaguje na prodavače negací. Odpovědí je zpětná reakce celé  navázané komunikace dnešní podoby lidí. V pobytu doma mluví  ke své rodině. Uvolňuje nabranou situaci z postupů které dennodenně utváří harmonogram a určí negaci. V rodině prochází propojenec mající odpory zažité síly. Muž si upustí rád v několika sekundách tlak a pošle dětem. Děti mají rozptýlené vazby  a tak v podobách rodičů posílají kolem energii.

V napojení opaku našeho těla se dá v mnohosti určit:

Kdo může příměji reagovat v obchodě ?

Jak si rodiče přijdou k dobré pohodě doma ?

Kdo v našem okolí je takto posouván ?

Pokud se reagují naše uložené charaktery bude probouzena síla reaktoru v naučené podobě. V podpoře vazby na naše stimuly těla, jde určovat další postup. V takovém případě se podaří projít lépe každý den.

Potřeba být v kontaktu s druhými je takový řetězec událostí a propojování se. V okamžiku našeho uvědomění situace se řetěz bourá. Potom reaguje přijetí. Opačnou sílou  v projevu jsou naše vzory rozpouštěny postupem k okolí.  Proto jsme napojováni jeden na druhého. V okamžiku reakcí se nám síla posouvá na stimulant těla.

Osoba v těle umí vnímat tyto aspekty

okamžiky – vědomí – přijetí – zpětná vazba

Jeden stimulační proces a dva postupy

Jedna vstupní reakce a dva výstupy

Pokaždé máme dva reakční vstupy a jeden odpor situace

Jako vědomí si neposkytujeme svou vlastní reakci. Budeme proto budovat vlastnost ve které je možné být reflexní.

POSILOVAČ VĚDOMÍ a napojení směrů v  Genomu těla.

V dnešní době není ve vlastnostech takový zvrat a proto je poskytujeme opačnou reakci v běžné denní situaci. Umíme si tato pole charakterů skupinově vázat vzory.  Dnešní časovač je určen na stimulaci přijetí okolí. Přijímáme se lépe v běžných situacích našeho osobního života. Řešíme se v čase jako geneto.  Jde o jeden z aspektů učení se novým věcem.  Proto je použita jako příklad vědomého člověka v naší době.

Zkrátka a dobře si můžeme některé naše charakterové vlastnosti vyhodit a nechat je pracovat v tělesné inteligenci.

K tomu vedou mnohá podobenství, ale našim cílem je reagovat na skutek v rozumu.

CO JÍME TO JSME

REFLEXNÍ VAZBA těla                         NAPODOBOVÁNÍ se

Umění být rád na světě je jednou z možných cest  a našim respektologem bude právě tato stavba. V opaku se učíme reagovat na podobenství v těle. Kdy opakovat tyto zvyky v různých podobách. V čem trávíme  a jak budeme reagovat v těle.

Metoda čtvrté podoby v těle jako RESPEKT

V podobenství vlastní skutkové podstaty se určuje spoustu možností jak reagovat na okolí.

V hormonální produkci našeho těla je spoustu reakcí právě na vlastnosti okolí. Jde pracovat s tělesnou schránkou a hormony vědomě propojit.

V příkladu lze odvodit svou vlastní tělesnou identitu naší vlastnosti

Manželka se rozhodne pracovat z domu. Rodiče se chystají do důchodu a ona je potřebuje. Otec manželky si postupně zvyká na jiný režim ale matka je jako na trní. Neumí použít svůj osobní respektolog těla. Proto se stává aktivní kuchařkou celé rodině. Nemá sílu odporu a nahromaděné časové dispozice uvolňuje . Otec pracuje na zahradě a udržuje domácnost.

Pokud by matka reagovala jinak a  vazby nahromaděné energie nechala na otci, bude situace v budoucích letech propojována opačnou reakcí.  Bude v klidu pracovat kolem domu a nemá stání udržovat potravu.

V našich vztazích lze odvodit skupinu naučených vzorců chování v čase. Ty poté necháme reagovat v našem těle. Tělo je mnohosmyslné respektologické centrum a má svou reakci.

JÍME CO JSME

Dcera bude velmi zvídavá a začne vařit vegetariánkou stravu. Naopak její matka se v důchodu utvrzuje o svém nabytém životě a vaří stále stejné pokrmy v opakovaných intervalech. Vzorem nabytého života neposkytuji svou sílu.  Takto ale dcera přijímá nové vzory zdravé výživy rodině. Dcera si napojí své nové vzory vůči manželovi. Otec neposkytuje své vazby druhým je mimo kruh a tak dcera má sílu oponovat matce. Ta jí naopak buduje vlastní reakcí vzor chování. V rychlejším posunu dle metod výše uvedených se rodinná snaha o nové vzory posune do mnoha stupňovitého reflexu tělesné konstrukce.

Úkolem bude reagovat lépe na přijatou stravu a naučit okolí nové vzory v jídle. 

Všemi smysly můžeme postupně reagovat na svou tělesnou podobu. Tím úspěšněji pokračujeme v dalších stimulačních procesech AURA systému těla.

Řešíme své tělo a postupujeme lépe ke zdraví. V tělesné produkci je mnoho reaktivních stavů, které nejsou v současném prožitku. Použít je můžeme právě v stimulacích dané touto stravou.

Pátá podoba (čas a jeho síla k okolí)

Tělesná vazba v okolí a naše zpětné reakce

V páté části si vyzkoušíme další možné propojování své inteligence těla a společných vzorů.

V současném rozpoložení se naše tělo reaguje lépe. Mnoho situací se váže na stravu a neposkytuje své inteligenční vazby. V našem pátém díle se potřebujeme vyčistit. Proto je potřeba časové osy a tvořit tělesnou odezvu v okolí.

Pokud máme stravu jako odezvu na svou sílu, neposkytneme své tělesné reakci odezvu.

Proto se naučíme lépe stravovat v rychlé vazbě na lepší smysly.

Pracujeme na nové síle smyslu. Zjistíme, kdy je možné jíst lépe ve skupině a kdy naopak lépe jíme sami.

Osobní spektrograf jídla (barevná stimulace)

Připojíme si reflexní odpory těla  a určíme koho propojit a kdy je potřeba reflexními prožitky zasáhnout. Naučíme se pracovat s intuitivní stránkou těla.

Propojí nás inteligence těla jako:

Reakční posun k prožívání

Síla společenství v nás

Produkty našeho časového posunu ve stravování

Reflexní vazby na nové postupy 

Spektropolární stavba nám poté určí naše vlastní inteligenční pole. 

JÍME CO JSME

Respektolog vědomé cesty

V šestém aspektu budeme  pracovat se svou vazbou na tělo

Podobenství v těle a jeho reflexní stavy

V propojení na určitou vazbu se podaří přimět svou integritu a naučíme reflexologii pracovat v našem těle.

Každý tělesný symptom, který je určen jako vazba na přijetí v DNA se může lépe produkovat. Jde o pospolitopolární aspekty našeho přijetí. V dané reakci si určíme koho vlastně ve svém životě preferujeme a kdo se má určit jako opak. V tělesné schránce budeme pracovat na pohybovém ústrojí a zároveň bourat zaběhlé vzory jednání.

K těmto aspektologickým vazbám se později vrátíme, abychom posilovali jejich sílu DNA.

Proto se náš případ bude dále rozšiřovat.

Podpora vědomí: Matka s dcerou si konečně najdou cestu k sobě a obě budou pracovat na osobních vztazích. Otec neposkytuje nadále své reflexní užitky a reaguje odmítavě na svou manželku. Ta proto bude nadále velmi akční ve své kuchyni a nechá další reakce na ostatních. V rodině se propojí vztah matka a dcera a otec nechává produktivitu na okolních situacích. Tím mu jeho vlastnosti komplikují reakci a dostává se do problematických vazeb se svým tělem. Začíná mít velké osobní problémy a zdravotně se zhoršuje.

V dalších obavách o svou dceru začne matka řešit odmítání se i jako žena. Předává svou reakci manželovi a ten přestává budovat láskyplný vztah. Opakem by se reakce rozšířila do aspektů v rovině nepřijetí své vlastní rodiny.

Otec si proto vezme svou dceru k potřebě a učí jí vlastnosti. Naopak matka neguje jeho síly a předává dceři svou osobnost. V této síle se reakce postupuje.

V našem šestém oddíle se podíváme na vlastní reakci na okolí a podobné situační vazby. Propojíme negativní odsudky a necháme svou sílu pracovat v odporech.

V podobenství těla se naučíme jak reagují ostatní. Také se naučíme lépe rozpoznávat svou vlastní tělesnou schránku. Reakce na stimulační body a jejich správnou úlohu.

Posuneme vlastní sílu skrze reflexní terapii a naučíme tělo pracovat.

Posuneme svou lidskou podstatu do vyšších úrovní.

Předáme genetickou vazbu a produkci k uspokojení vlastního posunu vpřed.

Jako další posun je možné se podívat do těla jako duchovní podstaty. Rozebereme svou funkci lidského zacházení a předávání produkce DNA na další vývoj.

Jsme autorem vlastních realit

V našem dalším (sedmém) oddíle se podíváme na okolí a jeho reakce. Propojíme lidskou vazbu a genetický potenciál. Naučíme se vzorovat naše respekty k druhým a předáme lidský produkt.

LÁSKA a její vazby

Propojení s ostatními budeme v reflexních stavech reagovat na lidskou podstatu sdílení a postupně přijímat další možná vysvětlení.

Těla a vesmír

Síly a odpuštění své vazby na hmotu

Předání a propouštění dál

Komunikaci se světem MA

V této etapě si lidské vazby propojují rekci na svobodu. V této síle si budeme povídat a povídat …………. skrze realitu celku. 

Dalším postupným napojením všech našich lidských vazeb se propojíme se svou skutečnou identitou a necháme všechny reflexní vazby odpojit. Stáváme se vědomou bytostí ve vesmíru. Komunikujeme se svým okolím v integraci a lásce. Předáváme vzory jednání, které proplouvají mezi skupinou a necháváme se obohacovat.

V řešení dennodenních situací se budeme napojovat na realitu v páté síle. Každou minutu v této reakci se vám bude snít a v každé síle budete umět pracovat jako spokojený občan.

V této reakci budeme pracovat na bourání starých vzorů jednání a nechávat své reakce na ostatních.

Podpora vědomí: Postupně se rozpouští také vzor rodinné konstalace naší rodiny. Otec si vyzkouší svou reakci k dceři. Ta mu předá produktivitu v pozdním věku. Oba prodávají rekci ke své matce a ženě. Ty si zároveň určují společnou vazbu na muže. Tím si jejich proces urychluje. V opaku by otec reagoval odmítavě a nechal svou dceru na reakci okolí. V této etapě života se rodina spojí a určuje svou vazbu být klamána okolím jako vzorová.

Naučíme se reagovat společnou vazbou na programy v těle a jejich společnou situací.

Propojíme zrakový a sluchový vjem. Necháme pracovat stimuly nabrané v předešlých kapitolách.

Naučíme svou simopoliantu reagovat lépe v těle a zároveň přijímat produkci v širších spektrech. Určíme jaké aspekty lze předávat do dalších roků života a které nejde využít.

V této společné vazbě se reakce těla rozbourává a nastává duchovní vzestup. Tělesná integrální simulace vyzkouší několik možných reflexů na okolní síly. Jedna z možných variant je právě tato představa o životě ve vesmíru. Její propojení na svou lidskou podstatu a nahrazení času a místa v nás samotných.

Dalším možným stimulačním postupem se reagují všechny naše společné stavby a necháme si propustit poslední způsob reakce v dimenzi opačného světa.

V zrcadlové reflexi určíme naše vjemy jako jednotnou vazbu a propojíme skupinovou sílu.

V našich reakcích se poskytují mnohé vazby. Proto budeme spolu účastni v odpovědích s ostatními ve skupinách.

KNIHA ŽIVOTA

V praktických situacích se nastavují souhlasné vazby. Proto je potřeba se reagovat na skupiny v níž máme opodstatněnou sílu. Jde o motivační produkty. Ty poté budou reflektovány do osobnosti. V těchto skupinových vazbách se reakce nastavuje. Proto jsme propouštěli v předešlých stavech negatorní situace.

Podpora vědomí: Každý den se v matce šíří mírumilovná nálada a ta se ke svým rodičům chová mnohem respektovaněji. V této síle se pak okomentuje i reflex na otce. Ten neposkytuje vazbu na svou sílu, ale má svou dceru v oblibě. Proto se přestává opomíjet jejich společná síla. Mohou spolu hovořit o produkci a nemají vazby na negace z minula.

V dalším díle se produktivita našeho vlastního přijetí rozpouští do stavů hodnoty v časovém rámci.

Ve skupinové terapii se neposkytují vazby na rychlost v čase a prostoru. Není možné pracovat na současné situaci. Lidé se reflektují vzájemnou spoluúčastí. Proto je potřeba se v této části odpojit a postupovat individuálně.

Budeme proto pracovat na své silové reflexi. Napojíme předpovědi a uskutečníme budoucí vize. V našich vazbách se reflexní stavy odpouští v časovači stínů.

V pokračování nás bude čekat barevná chemoterapeutická reflexe na svou svobodu a budeme vytvářet situační postoje.

Komplexní reaktivace. V této části jde o spolu účastenství s jednotou.

Reakce na naše stavy

Společenská moralita a další spolu účastenství

V reflexních zónách, které jsme absolvovali v šesté a sedmé odpovědi na svou životní sílu, jsme využívali okolí, jako odpor k tělu. Nyní půjdeme naopak cestou reflexe k usnadnění. Ve společné cestě se zrychluje náš produkt. Využijeme našich vazeb a necháme pracovat skupinu. V odporech se společnost urychlí. Proto budeme pracovat v odpovědích. V odporech ubere sílu reakce těla. V pracovních situacích necháme řešit několika stupňovité projevy. Naše síla je právě v reflexi a jistotě nabraných stavů.

Jsme aktivní a umíme pracovat na odpovědích s druhými. Nemáme sílu a zároveň řešíme osobní vazby. V této odpovědi budeme v silovém nastavení s organizovaností. Propojíme čtvrtou sílu. V produktech s opačnou reflexí se nejpodobněji reaguje.

Jde o již zmiňované stimuly v těle. 

Naučíme se pracovat na hormonální produktivitě a zároveň si vyzkoušíme své vlastní ovládací stupně v těle

Budeme prodlužovat svůj věk a necháme pracovat reaktivní stavby. 

To je součástí zóny v nás samotných

Poslední výstup EGA

MY v TĚLE

MY (druhá část)

Naučíme své okolí pracovat lépe a nebudeme žít jako osobní případ. Tím si poskytneme společenskou reakci. Na společné odpovědi budeme pracovat. Tím proběhne i další spoluúčast v odporu.

osmá síla v nás

KOMPLEXNÍ NAPOJENÍ všech našich stimulačních vazeb

Naše reakce se uvědomí, že nejde prodávat sílu. Není situací a tak se neprodává v nás. Jde o komplexnost. Naše vlastnosti si neposkytnou úlevu v reakcích na druhé.

Podpora vědomí: Matka si přestává vážit svého muže a naučí své dítě pracovat na negacích. To se poté předává v jiné síle dál. Proto se rodina rozpadá a otec přechází na stranu své rodinné podstaty. Je v karmické zátěži a neposkytuje další výstupy. Tím opět urychlí svou karmickou zátěž a předá jí rodičům. V dalších letech nebude reagovat na spoluúčast v rodině a nechá svou manželku pracovat na produktové stavbě žena s reflexích. Ta opět reaguje na svou sílu a produkuje další život.

V osobních vazbách na druhé budeme spojovat všech předešlých jedenáct „životů“ a necháme společnost produkovat naše vlastní síly. V této podobě se prodává a nechává přijímat odpovědnost za reakční vazbu života. V silovém napojení se smrtí určíme, kdo jsme.

Všechny naše snahy být reakční jsou propojovány do poslední vazby.

Tou je simulace života

Ten nelze jinak reflektovat. V životních událostech vlastního propojení. Jako importér reakčních vazeb se takto rozdělují další mnohatisícové reakce v těle. Tento simulační proces je součástí poslední reaktivní vazby v nás.

Ve SMRTI jsme nikdy neaktivovali žádnou naší vazbu

Odpor v těle a neposkytnutí žádné reakce je současnou vědou nazváno „klinická smrt“. Také my jsme prošli mnoha smrtí. Jde o znovuobjevení reality. Jde o reflexi a posun.

Ve své vlastní realitě se mnohdy uspokojí jedině ten, kdo umí pracovat. Kolik z nás se podívá ale na druhou stranu? Jediná možní reakce na OPAK je SMRT. Proto se propojují naše vlastní symboly a necháváme pracovat další lidské síly. V této etapě se reagujeme do druhých. Neposkytujeme svou sílu v produktech. Pouze se reagují naše tělesná postavení.

V rychlo posunu jsme předali všech dvanáct děl a ve třináctém se budeme zabývat jedinečností nás samotných.

Jam a Jin se společně propojí a nás čeká velká síla 

Poskytujeme nyní vše v páté dimenzi a žijeme. V reakcích na svou životní produkci umíme žít plnohodnotnou stavbu a předávat v produktivní síle.

Stáváme se branou svého osobního příběhu

DĚKUJEM a propojujeme se Váš Tým Aury

MINULOST ČLOVĚKA

Kdo je Online

Nejsou žádní online uživatelé
top

Aura System 2015