ČASOVAČ V NÁS

V těle umíme poradit vlastní energii tvorby

V ČASE našeho Já

jsme odpovědí  na skutky a vrozené DNA

 JAK PODPOŘÍME ŽIVOT ? 

projevenou realitou svobody těla

 jste AURICKÁ síla a MY jsme odporem

Vytvoříme si kompletní harmonogram osobního posunu života

Aura systém těla

V odpovědi si poskytujeme dvě základní situace  PRODÁM – KOUPÍM

Ráno přicházím k reakcím těla, celý den je opakuji v intervalech. Prodávám.  Před spaním si otáčím režim a vracím  sílu. Kupuji.

V časovači našeho přijetí se uskutečňujeme

ZMĚNA v TĚLE posiluje regenerační produkci

PROČ?

Protože se předává stavba genetiky. Jakákoliv větší změna  nevyhodí  rytmus v těle, pouze nastaví opakovací reflexi. Okolí se postupně napojí zpět. Tím předává organismu svou podobu života.

JAK DOSÁHNOUT  SVÉHO USPOKOJENÍ

Jedině změnou v reakcích

OSOBNOSTNÍ TEST

Kdo si dnes dovolí přestat pracovat? Kdo si dnes dovolí jít domů z práce dřív. Časovač našeho posunu se nikdy nezastaví POKUD, budete reagovat v dimenzionální produkci. VYHODIT ROZUM a nechat pracovat rytmus těla. V časovači rytmu jsme hledali, jak prostoupit reakce v okolí. Jestliže dosáhneme stimulace v jedné části,  jsme napodobováni v opaku. PROTO MÁME ŽIVOT.  Produktivita mozku je daná a my nejsme vyhazovači intelektu. Produkce v našem systému pracuje rychleji než na úrovni vazba  a odezva. Jediná možná cesta je urychlení vlastní společné cesty. NÁŠ ČAS je okolím. Produktivita těla je jediná možná síla. Ta nám pomáhá v odpovědích.

STIMULACE V KLIDOVÉM STAVU

Pokud jde pracovat na své produkci – umíme prožít osobní svobodu

V našem Aura systemu vyzkoušíme jak propojit osobní svobodu s denním životem

Pomocí časovače v těle si posuneme vlastní intelekt
 Předáme tělesnou sílu do produktivní podoby a propustíme nahromaděné reakce okolí

Na příkladu autora jsme vyzkoušeli, jak 
přijímá život

Kdo je Online

Nejsou žádní online uživatelé
top

Aura System 2015